Acasă > Despre noi > Cum creăm o lume mai bună

Cercetășia își propune să aibă o contribuție distinctă la educația tinerilor, alături de familie și școală.

Cercetăşia vizează dezvoltarea sentimentului apartenenţei la comunitate, a preocupării faţă de ceilalţi și față de sine. Ca cercetaş înveţi să trăieşti cu ceilalţi şi să ai o contribuţie activă la schimbările din comunitatea ta locală, naţională sau internaţională.

O lume cu indivizi împliniţi pe plan personal, spiritual şi social este o lume mai bună. Doar îmbunătăţindu-ne pe noi înşine vom reuşi să facem lumea mai bună.

IMG_7620

Misiune imposibilă?

Se pune întrebarea: cum, prin ce mijloace poate Cercetăşia să-şi îndeplinească Misiunea?

Pe baza unui sistem educativ, numit Metoda Scout.

Specificul Metodei este că împuterniceşte pe fiecare individ să devină agentul principal al propriei sale dezvoltări şi cuprinde:

Legea Cercetaşului: Un cod de viaţă individual şi colectiv care are la bază principiile Cercetăşiei. Reprezintă un cadru de referinţa pentru comportamentul de zi cu zi al cercetaşului pe de o parte, şi stabileşte normele comunităţii cercetăşeşti, pe de altă parte.

Cele 10 legi ale cercetaşului:

1. Cercetaşul îşi iubeşte patria sa, România şi pe toţi cei care trăiesc în ea.
2. Cercetaşul este loial, şi respectă cuvântul dat, nu minte, este curat în gând, în vorbă şi în faptă.
3. Cercetaşul este util şi îşi ajută semenii în orice situaţie; este un prieten pentru toţi şi frate cu toţi cercetaşii.
4. Cercetaşul este econom şi cumpătat, este îngăduitor cu alţii şi sever cu sine; îşi îngrijeşte corpul şi duce o viaţă sănătoasă.
5. Cercetaşul iubeşte şi ocroteşte natura şi este bun cu animalele.
6. Cercetaşul îşi respectă şi ascultă părinţii, şefii şi profesorii şi este disciplinat în tot ceea ce face.
7. Cercetaşul este credincios şi respectă credinţa celorlalţi.
8. Cercetaşul este curajos şi încrezător în puterile sale, vioi şi plin de însufleţire.
9. Cercetaşul iubeşte învăţătura şi la rândul său învaţă şi pe alţii.
10. Cercetaşul se străduieşte să facă în fiecare zi o faptă bună, oricât de neînsemnată ar părea ea.

Promisiunea Cercetaşului
Promisiunea cercetaşului este angajamentul de a trăi conform Legii Cercetaşului pe care fiecare tânăr îl ia când se alătură Mişcării.

Învăţarea prin acţiune asigură o însuşire activă a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor. În opoziţie cu învăţarea teoretică, învăţarea prin acţiune înseamnă a învăţa din experienţele de zi cu zi şi din oportunităţile de urmărire a pasiunilor.

Sistemul de patrule. Fiecare unitate locală de cercetaşi este organizată în patrule, adică grupuri de 6-8 tineri. Patrulele sunt conduse de unul dintre membri care devine şef de patrulă. Grupul îşi organizează activitatea şi împarte responsabilităţi sub supravegherea liderului adult. Patrulele au drept de participare activă la luarea deciziilor în unitate.

Cadrul simbolic este un set de elemente cu înţeles special. Numele patrulei, uniforma, steagul, ceremoniile, poveştile sunt câteva dintre simbolurile cercetăşeşti. Fiecare grupă de vârstă are un cadru simbolic specific maturităţii şi nevoilor educaţionale. Scopurile acestei metode sunt multiple: dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii, identificarea valorilor cercetăşeşti şi stimularea coeziunii şi solidarităţii grupului.

Sistemul de progres personal are menirea de a implica tânărul în propria dezvoltare. Permite fiecărui cercetaş să se autoevalueze şi să devină conştient de ritmul dezvoltării sale. Sistemul de progres foloseşte elemente ale cadrului simbolic corespunzător fiecărei grupe de vârstă.

Natura este cadrul ideal de aplicare al Metodei Scout datorită posibilităţilor de dezvoltare fizică, emoţională, socială şi intelectuală pe care le oferă.

Susţinerea adulţilor – Adulţii au responsabilitatea de a coordona activităţile, pentru realizarea lor cu succes, să se asigure că aceste activităţi au un impact pozitiv asupra dezvoltării tinerilor implicaţi şi să creeze un cadru de relaţionare adecvat în unitate.